Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 


   ประมวลกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563


     
  - นิทรรศการ 8 กลุ่มสาระ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ปฐมวัย/ห้องสมุด - การนำเสนอ การศึกษาเรียนรู้เพื่อค้นหาตัวตนของฉัน - การแข่งขันผลงาน STREAMSS - กิจกรรม ภาษาจีนกลาง - กิจกรรม Scrabble Game - กิจกรรม Guessing Game - กิจกรรม Bingo Game - กิจกรรม การดูแลตนเองเมื่อมีการบาดเจ็บ - กิจกรรม หมากฮอส - กิจกรรม หมากรุกไทย - กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษา - กิจกรรม การปฐมพยาบาล - กิจกรรม สูตรคูณมหาสนุก - กิจกรรม เกม 24 - กิจกรรม แทนแกรมเจ้าปัญหา - กิจกรรม ปริศนาไม้ตะเกียบ - กิจกรรม สบู่วิทยาศาสตร์ - กิจกรรม บิงโกตารางธาตุ - กิจกรรม โมเดลสุริยะ - กิจกรรม ภาพยนต์วิทยาศาสตร์ - กิจกรรม วงล้อมมาตราตัวสะกด - กิจกรรม บิงโกภาษาไทย - กิจกรรม สำนวนพาเพลิน - กิจกรรม เทคนิคการพิมพ์ภาพด้วยวัสดุที่หลากหลาย - กิจกรรม รำวงมาตรฐาน - กิจกรรม ที่คั่นหนังสือจากไม้ไอศรีม - กิจกรรม ขนมไทยหรรษา - กิจกรรม ละครจากประวัติศาสตร์ - กิจกรรม หน้ากากแฟนตาซี - กิจกรรม ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ - กิจกรรม พวงกุญแจจากแป้งข้าวเหนียว - กิจกรรม ประดิษฐ์ที่แขวนจดหมายจากกล่องนม - กิจกรรม สวดมนต์สรภัญญะ - กิจกรรม ประดิษฐ์ที่แขวนจดหมายจากกล่องนม - กิจกรรม คอมพิวเตอร์ - กิจกรรม A-Math - กิจกรรม ที่คั่นหนังสือลายสือไทย และกิจกรรม ขับร้องและบรรเลงเพลงไทย

     
     
     
     
     
     
     


                รูปทั้งหมด 7
                 หน้า  [1]    

 

 
Untitled Document