Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 


   ประมวลกิจกรรมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา


     
  ภาพกิจกรรมชมได้ในFacebookของโรงเรียน https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3299762136787350&type=3

   

 

 
Untitled Document