Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 


   ประมวลกิจกรรมโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบที่ 1แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน คิด เขียน สู่โลกแห่งความสุข และการเรียนรู้ตลอดชีวิต


     
  ภาพกิจกรรมชมได้ในFacebookของโรงเรียน https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pongsirikindergarten&set=a.804550647092014

     
     
     
     


                รูปทั้งหมด 4
                 หน้า  [1]    

 

 
Untitled Document