Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

   Untitled Document

    ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563
    ประกาศรับสมัครครู
    ขอเลื่อนการเรียนซ่อมเสริมภาษาไทยและเรียนปรับพื้นฐาน ม.1
    ขอเลื่อนการรับเอกสาร การจบชั้น ม.3
    โรงเรียนจัดเตรียมสั่งซื้อหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนนให้พร้อมสำหรับวันเปิดเทอม
    ขอเลื่อนการเรียนซ่อมเสริมภาษาไทยและเรียนปรับพื้นฐาน ม.1
    ประกาศเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
    ตรวจสอบยอดค้างชำระก่อนประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศรายชื่อและห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
    ประกาศยกเลิกการรับใบประกาศนียบัตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 


การแข่งขันคิดเลขเร็วชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3

กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนดีเด่น

มหกรรมการประเมินโครงงานนักเรียน

บูรณาการครั้งที่ 4 เรื่องขนมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานวัฒนธรรมไทย

 

 

Untitled Documentสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
    การศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ครู
สพฐ.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมศ.
คุรุสภา
สพท.นม5


สสวท.
วิชาการดอทคอม
สำนักงานเทคโนโลยี สพฐ.
ครูไทย
คุณครูดอทคอม
เด็กไทยทำได
สนุกค้นหา
E-BOOK สพฐ.
บ้านไทยกู๊ดวิว
 
 
 
 

 
Untitled Document