Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

   Untitled Document

    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 4
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 3
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 2
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 1
    เชิญชวนผู้ปกครองทุกท่าน ไปร่วมชม และให้กำลังใจ การแข่งขันกีฬาอนุบาลเด็กเอกชน โคราช ครั้งที่ 3 ประจาปี 2562
    โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา2561 แผ่นที่3
    โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา2561 แผ่นที่2
    โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา2561 แผ่นที่1
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562

 


ฟุตบอล 7 คน FA CUP ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562

ปฐมวัยปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาทีาสวนสัตว์นครราชสีมา

ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์นครราชสีมา ปฐมวัยปีที่ 2

ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์นครราชสีมา ปฐมวัยปีที่ 3

 

 

Untitled Documentสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
    การศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ครู
สพฐ.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมศ.
คุรุสภา
สพท.นม5


สสวท.
วิชาการดอทคอม
สำนักงานเทคโนโลยี สพฐ.
ครูไทย
คุณครูดอทคอม
เด็กไทยทำได
สนุกค้นหา
E-BOOK สพฐ.
บ้านไทยกู๊ดวิว
 
 
 
 

 
Untitled Document