Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

   Untitled Document

    ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมการทดสอบ Pre ห้องเรียนพิเศษ ม.1 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ครั้งที่ 1
    กิจกรรม IEP./IECP. Open House วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ( แผ่นที่ 2 )
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ( แผ่นที่ 1 )
    ประกาศรับสมัครครู
    เชิญชวนผู้ปกครองทุกท่าน ไปร่วมชม และให้กำลังใจ การแข่งขันกีฬาอนุบาลเด็กเอกชน โคราช ครั้งที่ 3 ประจาปี 2562
    โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา2561 แผ่นที่3
   
    โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา2561 แผ่นที่1

 


เยี่ยมบ้านนักเรียนสัปดาห์สุดท้าย

หลักสูตรคิดเลขเร็วโดยใช้ลูกคิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประถมศึกษา

การใช้หลักสูตรคิดเลขเร็ว โดยใช้นิ้วมือประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปฐมวัย

การใช้กระบวนการ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"

กิจกรรมวันตรุษจีน ระดับประถม - มัธยม 2564

 

 

Untitled Documentสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
    การศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ครู
สพฐ.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมศ.
คุรุสภา
สพท.นม5


สสวท.
วิชาการดอทคอม
สำนักงานเทคโนโลยี สพฐ.
ครูไทย
คุณครูดอทคอม
เด็กไทยทำได
สนุกค้นหา
E-BOOK สพฐ.
บ้านไทยกู๊ดวิว
 
 
 
 

 
Untitled Document