Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 


   ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แผ่นที่4)     รายละเอียดข่าว
  และในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ให้นักเรียนและผู้ปกครองมารายงานตัวมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวนเงิน 3,200 บาท และนำหลักฐาน ปพ.1 หรือ ปพ.7 มายื่น ณ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา *****หากไม่มอบตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์*****

  
 


 

 

 
Untitled Document