Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 


   ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม IEP.P.4 ปีการศึกษา2563     รายละเอียดข่าว
  สำหรับนักเรียนที่ต้องเรียนซ่อมเสริมให้ติดต่อชำระค่าเรียน 500 บาท โดยจะเริ่มเรียนซ่อมเสริม วันที่ 4-10 เมษายน 2563 (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) หากไม่มามอบตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

   .
 


 

 

 
Untitled Document