Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 


   ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563     รายละเอียดข่าว
  ลงในหลักฐานการโอนเงิน “ส่งใน ข้อความ (inbox)” ที่ เฟสบุ๊คของโรงเรียน (โรงเรียน พงษ์ศิริวิทยา) ทางโรงเรียนจะส่งเอกสารยืนยันการมอบตัวกลับไปให้หลังจากตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ปกครองสามารถเก็บหลักฐานไว้ใช้อ้างอิงต่อไป (ท่านสามารถอ่านขั้นตอนการส่งเอกสารการโอนเงินได้ในเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา)

   .
 


 

 

 
Untitled Document