นำนักเรียน ป.3-ป.6 ไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19